Cast

Sofya

Agata Vavilova
Anna Kurkova
Maria Molchanova

Felix

Rustim Bakhtiyarov
Sergey Borzov

Evgeny

Sergey Sorokin
Evgeniy Skochin

Fyodor

Andrey Shkoldychenko
Konstantin Baryshnikov

Alexey Dmitrievich

PyotrTarenkov-Naryshkin
Vyacheslav Shtyps

Varya

Alla Onofer
Anna Diatchenko
Valeria Migalina

Olga

Olga Reutova
Maria Molchanova

Georgy Leonidovich

Andrey Ray
Sergey Borzov

Dusya

Valeria Migalina
Anastasia Evtyugina

Mitya

Evgeniy Skochin
Svyat Korolev
Изображение недоступно
SOFYA
Agata Vavilova
Изображение недоступно
SOFYA
Anna Kurkova
Изображение недоступно
SOFYA
Maria Molchanova
Изображение недоступно
FELIX
Rustim Bakhtiyarov
Изображение недоступно
FELIX
Sergey Borzov
Изображение недоступно
EVGENY
Sergey Sorokin
Изображение недоступно
EVGENY
Evgeniy Skochin
Изображение недоступно
FYODOR
Andrey Shkoldychenko
Изображение недоступно
FYODOR
Konstantin Baryshnikov
Изображение недоступно
ALEXEY DMITRIEVICH
PyotrTarenkov-Naryshkin
Изображение недоступно
ALEXEY DMITRIEVICH
Vyacheslav Shtyps
Изображение недоступно
VARYA
Alla Onofer
Изображение недоступно
VARYA
Anna Diatchenko
Изображение недоступно
VARYA
Valeria Migalina
Изображение недоступно
OLGA
Olga Reutova
Изображение недоступно
OLGA
Maria Molchanova
Изображение недоступно
GEORGY LEONIDOVICH
Andrey Ray
Изображение недоступно
GEORGY LEONIDOVICH
Sergey Borzov
Изображение недоступно
DUSYA
Valeria Migalina
Изображение недоступно
DUSYA
Anastasia Evtyugina
Изображение недоступно
MITYA
Evgeniy Skochin
Изображение недоступно
MITYA
Svyat Korolev
previous arrow
next arrow
Slider

CREATIVE GROUP

Natalya Zalyubovskaya – producer, President of Regional public fund of social legal protection of domestic architectural heritage
Agata Vavilova – Stage-director, screenwriter
Rustim Bakhtiyarov – composer
Sergey Sorokin – director of statement
Alevtina Larioshkina – executive director
Valeria Zalyubovskaya – creative director
Alina Limarenko – brand manager
Yury Morozov – sound-designer
Dmitry and Irina Savkiny – Production Designers
Dmitry Maslennikov – producing choreographer
Yury Isakov – visual effectsartist
Ruslan Zinatullin – Lighting-designer
Andrey Ray – director of illusions and tricks
Изображение недоступно
Natalya
Zalyubovskaya
producer, President of Regional public fund of social legal protection of domestic architectural heritage
Изображение недоступно
Agata
Vavilova
Stage-director, screenwriter
Изображение недоступно
Rustim Bakhtiyarov
composer
Изображение недоступно
Sergey
Sorokin
director of statement
Изображение недоступно
Alevtina
Larioshkina
executive director
Изображение недоступно
Valeria
Zalyubovskaya
creative director
Изображение недоступно
Alina
Limarenko
brand manager
previous arrow
next arrow
Slider